eshop@elmasove.com
937 270 967

Política de privacitat

1. Incorporació de dades personals als fitxers d’EL MASOVE

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web tenda.elmasove.com (en endavant, “Lloc Web”) seran incorporades i tractades als fitxers titularitat d’eL MASOVE SL (en endavant, “EL MASOVE”) per a les següents finalitats: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’Usuari , així com per mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis d’EL MASOVE.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l’Usuari. De no facilitar totes les dades no identificats com d’emplenament “opcional”, EL MASOVE no garanteix que la informació i serveis facilitats es puguin prestar, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

2. Exercici de drets

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a EL MASOVE, Carrer de Caresmar, 94, 08205 Sabadell, Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a (eshop@elmasove.com). En ambdós casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

En Tots dos cases l’Usuari interessat haura d’acompanyar 1 còpia de su document nacional d’identitat, passaport o Altre document vàlid que ho identifiqui.

3. Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

Abans de facilitar al Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a EL MASOVE davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de l’deure descrit en aquest paràgraf.

4. Ús de Cookies

EL MASOVE, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega pel Lloc Web. Les cookies són fitxers enviats a el navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el Lloc Web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que es hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita.

S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres de el trànsit, així com per controlar el progrés i nombre d’entrades. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom d’EL MASOVE, sense perjudici que sigui necessari que l’Usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis la prestació requereixi el previ registre o “login”.